لیست اخبار صفحه :0
نگاهی کوتاه به تاریخ طب و داروسازی سنتی ایران

نگاهی کوتاه به تاریخ طب و داروسازی سنتی ایران

نگاهی کوتاه به تاریخ طب و داروسازی سنتی ایران
از جمله گنجینه‌های ارزشمند هر سرزمینی دانش بومی مردمان آن دیار می‌باشد. طب ایرانی که وامدار تلاش و زحمات اندیشمندان پارسی می‌باشد،...

طب سنتی

طب سنتی

طب سنتی (Traditional Medicine)

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت طب سنتی مجموعه ای از دانش، مهارت و شیوه‌های مبتنی بر نظریه
آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400