اسلایدر گیاهان دارویی

اخبار اختصاصی

بررسی گیاهان خانواده چتریان

بررسی گیاهان خانواده چتریان

1400/07/26
باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی - به روایت تصویر بخش اول

باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی - به روایت تصویر بخش اول

1400/04/02
باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی- به روایت تصویر بخش دوم

باغ گیاهان دارویی دانشکده داروسازی- به روایت تصویر بخش دوم

1400/03/31
بررسی میکروسکوپی شیرین بیان و دارچین

بررسی میکروسکوپی شیرین بیان و دارچین

1400/01/18
بررسی میکروسکوپی انواع نشاسته

بررسی میکروسکوپی انواع نشاسته

1399/10/29
بررسی میکروسکوپی برگ سنا و داتوره

بررسی میکروسکوپی برگ سنا و داتوره

1399/10/29
سفر جمع آوری گیاهان دارویی توسط  تیم دانشکده داروسازی گیلان

سفر جمع آوری گیاهان دارویی توسط تیم دانشکده داروسازی گیلان

1398/09/04
ماموریت ویژه گیاهان دارویی در کلان منطقه یک

ماموریت ویژه گیاهان دارویی در کلان منطقه یک

1398/09/04
جمع آوری گیاهان دارویی در سلانسر رستم آباد توسط تیم دانشکده داروسازی گیلان

جمع آوری گیاهان دارویی در سلانسر رستم آباد توسط تیم دانشکده داروسازی گیلان

1397/02/18
دومین جشنواره گیاهان دارویی و داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

دومین جشنواره گیاهان دارویی و داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1397/02/17
برای اولین بار کلاس درس دانشجویان داروسازی در باغ گیاهان دارویی برگزار شد

برای اولین بار کلاس درس دانشجویان داروسازی در باغ گیاهان دارویی برگزار شد

1397/02/08
جشنواره کاشت گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

جشنواره کاشت گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1396/12/08
نخستین جشنواره گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دانشکده داروسازی برگزار شد

نخستین جشنواره گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در دانشکده داروسازی برگزار شد

1396/02/16
باغ گیاهان دارویی در یک نگاه

باغ گیاهان دارویی در یک نگاه

1396/02/16
تدابیر فصل پاییز جهت حفظ سلامتی بر اساس آموزه های طب سنتی ایران

تدابیر فصل پاییز جهت حفظ سلامتی بر اساس آموزه های طب سنتی ایران

1395/10/25
آرشیو