معرفی هرباریوم و لزوم احداث و توسعه آن:

هرباریوم مرکز مستند سازی، شناسایی، تعیین نام علمی و نگهداری نمونه های خشک و پرس شده گیاهان دارویی است.

این مرکز به عنوان مرجع اصلی تعیین نام علمی گیاهان است که سبب اعتبار بخشی به کلیه فعالیت های مرتبط به گیاهان دارویی میگردد. از این رو رکن اصلی و پایه اساسی شروع تحقیقات هدفمند بر روی گیاهان دارویی احداث و توسعه یک هرباریوم مرجع کامل و جامع است. از جمله هرباریوم های مطرح در دنیا می توان به هرباریوم باغ کیو انگلستان با بیش از هفت میلیون نمونه گیاهی و در ایران به هرباریوم باغ گیاهشناسی ملی ایران (کرج) با بیش از 247000 نمونه گیاهی، هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران و هرباریوم موزه تاریخ طبیعی ایران اشاره نمود.

در این بخش علاوه بر تعیین نام علمی، اطلاعات مفید دیگری نظیر محل جمع آوری و زمان جمع آوری نیز برای هر گونه گیاهی ثبت میگردد. لذا بعد از جمع آوری وسیع گیاهان دارویی از نقاط مختلف استان گیلان، تهیه نمونه هرباریومی و تعیین نام علمی، هرباریوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرجعی کامل و قدرتمند خواهد بود که می تواند به عنوان مرجع اصلی برای کلیه محققان و صنعتگران عرصه گیاهان دارویی جهت مشاهده خصوصیات ریخت شناسی گونه مد نظر و یافتن اطلاعات مربوط به محل و فصل رویش گیاهان به شمار آید.

لازم به ذکر است از اهداف بلند مدت این برنامه میتوان به جمع آوری و نگهداری نمونه های هرباریومی گیاهان بومی کلان منطقه یک و در نهایت کل کشور اشاره نمود.

 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 03 مهر 1400