زمینه های پژوهشی گروه فارماکوگنوزی

      1-جداسازی، خالص سازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان دارویی

2- استاندارد سازی مواد موثره موجود در عصاره ها، اسانس ها، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی شامل

اسپکتروفوتومتر UV، HPLC و غیره

3- مطالعات اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژی

4- مطالعات میکروسکوپی و شناسایی گونه های دارویی مهم

5- کاربرد آرایشی بهداشتی ترکیبات طبیعی و عصاره ها

6- غربالگری گیاهان دارویی جهت بررسی اثرات فارماکولوژیک و بیولوژیک مختلف مانند اثرات آنتی اکسیدان، ضد میکروبی، ضد سرطان، ضد دیابت، ضد مالاریا و غیره

7- مطالعه بر روی داروهای موجود در طب سنتی ایران

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400