لیست اخبار صفحه :0
معرفی دیگوکسین (Digoxin)

معرفی دیگوکسین (Digoxin)

دیگوکسین جز گلیکوزیدهای قلبی است که عمدتا از برگ گیاه Digitalis Lanata به دست می آید و امروزه به طور صناعی تهیه و مورد استفاده کلینیکی زیادی قرار می گیرد.دیگوکسین شامل سه قند و آگلیکون دیگوکسی ژنین می باشد.

آشنایی با تانن ها

آشنایی با تانن ها

تانن ها ترکیباتی هستند که ضمن ترکیب شدن با پروتئین های پوست حیوانات از فساد آنها جلوگیری نموده و سبب تبدیل پوست به چرم می شوند.

آشنایی با آنتوسیانین ها

آشنایی با آنتوسیانین ها

آنتوسیانیدین ها، فلاونوئید هایی هستند که از نظر ساختمانی با فلاون ها در ارتباط هستند. فرم گلیکوزیده آنها، آنتوسیانین نامیده می شود. این ترکیبات رنگدانه های شیرابه گیاهان هستند و ...

    آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400